All on 4

STA JE ALL-ON-4?All-on-4 sistem podrazumeva ugradnju četiri implantata, koji  nose protezu koja  se pričvršćuje na implantate, što je dugoročno loše rešenje,  jer nameće potrebu  redovnog održavanja, čišćenja kod stomatologa, gde se svaka poseta  plaća. Takav sistem, ne zadovoljava očekivanja pacijenata, jer iako ugrade implantate,  dobijaju  mobilnu protezu, zbog čega se i dalje ne osećaju udobno i komotno. U takvim slučajevima, našim pacijentima  preporučujumo ugradnju 6 implatata, čime dobijamo  fiksni rad,  metalokeramički ili cirkonijumkeramički, kao dugoročno rešenje s kojim se lako održava higijena  i pacijent se oseća  prijatno, komforno i sigurno.  All-on four sistem  ne zadovoljava u potpunosti očekivanja pacijenata. Od svih kojima je potrebno ugraditi implantate,  tek 10-15 %  je indikovano za All–on- 4. Ali primena ovog protetskog rešenja  je daleko učestalija,  iz pomenutih razloga, da se za manji rad  uzme više novca.